Menu Sluiten

Disclaimer

Hoewel ik veel zorg en aandacht heb gestoken in de samenstelling en opbouw van deze website en de daarin opgenomen gegevens kan “Het Leven En Het Lot Van De Familie Walg” (hierna kortweg HLELVDFW) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. HLELVDFW aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Andere website(s)

 

Op deze website zijn verschillende links naar andere websites te vinden. HLELVDFW is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de manier waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens. Bij twijfel raadt HLELVDFW u dan ook aan op de bewuste sites het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden te lezen.

Disclaimer (beeld-)materiaal

 

Ik doe mijn uiterste best om de herkomst van beeldmateriaal te achterhalen. Vanwege beperkt budget komen alleen afbeeldingen uit het publiek domein, met toestemming  verkregen en te gebruiken beelden, dan wel beelden met een geschikte creative commons licentie in aanmerking voor publicatie op deze website.

Van veel, met name historisch, (beeld-)materiaal zijn de rechthebbenden niet meer te achterhalen. Mocht u informatie hebben over de herkomst van beelden op onze site dan houden ik mij aanbevolen. Zo nodig plaats ik dan bronnen bij de beelden of ga ik, in geval beeld onder een betaalde licentie valt, over tot verwijdering van het beeldmateriaal.

Intellectuele Eigendomsrechten

 

Alle publicaties en uitingen van HLELVDFW zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en voor niet-commercieel gebruik, mag niets uit de publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder mijn persoonlijke toestemming. U kunt daarvoor contact met mij opnemen via info@familiewalg.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial